Dodatkowe atuty
 
   umiejętności merytoryczno-biznesowe:
 
 
 • bankowość: kredyty, rachunki bieżące, lokaty, rozliczenia międzybankowe
 • rachunkowość
 • kadry i płace
 • sprzedaż, fakturowanie, gospodarka materiałowa, magazyn
 • kosztorysowanie i bilansowanie projektów filmowych i telewizyjnych
 
   ...a ponadto:
 
 
 • znajomość języków obcych:
  - angielski (na poziomie rozumienia i tworzenia dokumentacji),
  - rosyjski (do przypomnienia),
  - niemiecki (podstawy)
 • umiejętność sporządzania dokumentacji
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej
 • zdolność analitycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów
 • dobra organizacja pracy
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • gotowość do zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych
 • umiejętność szybkiego uczenia się
 • prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji
 • bardzo dobry stan zdrowia