Beata Grodzicka
 
  Urodziłam się kilkadziesi‘t lat temu w Słupsku (jak ten czas leci ;-)). Tam chodziłam do szkół od podstawówki po studia (te pierwsze). Na studiach wyszłam za m‘ż i dzięki temu mam już pełnoletnie dzieci (syna i córkę). Nie przeszkodziło mi to jednak w terminowym zrobieniu dyplomu (dzięki mamo!).

Zawsze ci‘gnęło mnie do komputerów, chociaż w moich licealnych czasach były to jeszcze "spectrumy", "amigi" i "commodory"... Dlatego pomimo ukończonych studiów magisterskich (biologia w 1991 r.) i podjęciu pracy w zawodzie nauczyciela, postanowiłam hobbystycznie ukończyć 2-letnie studia podyplomowe z zakresu informatyki, co też się stało w 1996 :-)

Z jeszcze ciepłym dyplomem zatrudniłam się w Banku Pekao S.A., gdzie przepracowałam 3 lata. Daj‘c się porwać nurtowi nieĄle zapowiadaj‘cej się kariery zawodowej - przeniosłam się do Narodowego Banku Polskiego, gdzie pracowałam 1,5 roku. Niestety w tym czasie moje małżeństwo legło w gruzach, a ja postanowiłam zacz‘ć wszystko od nowa, dlatego też sprzedałam wszystko i wyprowadziłam się do Gdańska. W Trójmieťcie znalazłam zatrudnienie w firmie PROKOM Software S.A., w której pracowałam przez 7 lat, czyli aż do paĄdziernika 2007 r. Od tego czasu przeszłam zupełnie "na własny rachunek", pocz‘tkowo kontynuuj‘c współpracę z moim wieloletnim zleceniodawc‘ z Niemiec, zať obecnie z firm‘ Athenasoft Sp. z o. o., dla której tworzę, konserwuję i rozwijam serwisy internetowe (m.in. www.intercenbud.pl, czyli Internetow‘ Bazę Cenow‘ w Budownictwie).

Los płata różne figle - mnie rzucił kilka lat temu do Szkocji, sk±d pracuję zdalnie dla firm w całej Europie. Wszak w dobie internetu nieważne jest miejsce, ważne s± posiadane umiejętno¶ci :-)